Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – algemeen

Indien opdrachtgever aan Incasso Service Benelux. een of meerdere facturen ter incasso aandraagt, machtigt opdrachtgever Incasso Service Benelux om in haar naam alle benodigde incasso- en buitengerechtelijk handelingen te verrichten die naar inzicht van Incasso Service Benelux noodzakelijk zijn. Dit houdt onder andere in; het eventueel bij debiteur in rekening brengen van rente en incassokosten. Het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur. Het ontvangen van gelden op de daarvoor bestemde derdengelden bankrekening van Incasso Service Benelux B.V. Het treffen van een gelet op de omstandigheden van het geval een redelijke betalingsregeling. Mocht deze regeling langer duren dan 6 maanden dan zal daarvoor eerst de toestemming van opdrachtgever gevraagd worden.

Artikel 2 – tarieven en deelbetalingen

De incasso opdrachten worden 100% gratis uitgevoerd voor klanten van Incasso Service Benelux. Bij behaald resultaat wordt over de geïncasseerde incassokosten en rente bij opdrachtgever 21% btw in rekening gebracht. Opdrachtgever (mits btw plichtig) kan de factuur met 21% btw terugvorderen via de belastingdienst. Hierdoor zijn de kosten voor opdrachtgever nul euro. Wanneer er niets geïncasseerd wordt in het buitengerechtelijke traject zal Incasso Service Benelux gratis een verslag uitbrengen van kosten en haalbaarheid voor een gerechtelijke procedure. Opdrachtgever is vrij om te besluiten om een gerechtelijke procedure op te starten of niet. Indien opdrachtgever geen gerechtelijke procedure wenst, zal het dossier kosteloos gesloten worden. Alle betalingen aan Incasso Service Benelux worden onder aftrek van de incassokosten en 21% btw direct doorgestort aan de opdrachtgever. Bij het afrekenen wordt de volgende volgorde aangehouden; Hoofdsom, incassokosten en rente. Dit houdt in dat alle binnengekomen betalingen eerst ter voldoening van de hoofdsom komen, daarna de incassokosten, en als laatste de rente. Opdrachtgever loopt hierdoor geen risico.

Artikel 3 – annulering

Indien de opdrachtgever de opdracht (en) tussentijds in de minnelijke weg wil beëindigen, dat wil zeggen op het moment dat Incasso Service Benelux nog aan het proberen is de opdracht bij debiteur te incasseren, beëindigd, wordt tot 7.50 euro excl 21% btw in rekening gebracht bij opdrachtgever. 10% van alle opdrachten kunnen kosteloos gesloten worden zonder opgave van redenen.

Artikel 4 – gerechtelijke incasso

Wanneer er niets geincasseerd wordt in het buitengerechtelijke traject zal Incasso Service Benelux gratis een verslag uitbrengen van kosten en haalbaarheid voor een gerechtelijke procedure. Opdrachtgever is vrij om te besluiten om een gerechtelijke procedure op te starten of niet. Indien opdrachtgever geen gerechtelijke procedure wenst, zal het dossier kosteloos gesloten worden.

Artikel 5 – Incassokosten staffel WIK

Wet Incasso Kosten (WIK)

Wet Incassokosten (WIK)

Hoewel er vaak gesproken wordt over de ‘wet incassokosten’ oftewel de WIK, heet de regeling officieel Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten en kent als officiële ingangsdatum 1 juli 2012.

Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering, met een minimum van € 40,-;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

Wij zijn actief door heel Nederland!

Neem contact met ons op

Incasso Service Benelux B.V.
Postbus 129
5600 AC Eindhoven
 info@isbenelux.nl

Iban: NL44 RABO 0161341497
Btw: NL852365056B01

Kvk: 56926766