PRIVACY VERKLARING. Incasso Service Benelux B.V.

Om onze klanten zo goed mogelijk onze diensten te kunnen verlenen, hebben wij natuurlijk gegevens nodig. Met de gegevens die men aan ons vertrekt, springen wij uiterst zorgvuldig om. In deze privacyverklaring lichten wij dit graag nader aan u toe.

– wat we verzamelen
– waarom we dat doen
– waar we het opslaan
– met wie we dat delen
– hoe lang we ze bewaren

Welke data verkrijgen en verwerken wij en waarom:

Indien u bij een van onze klanten debiteur bent, en uiteindelijk in gebreke blijft qua betaling, wordt uw dossier overgedragen aan ons om de openstaande vorderingen verder te innen. Hierbij verkrijgen wij in ieder geval uw persoonlijke gegevens zoals Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, factuurnummer(s), klantnummer en een werkend e-mailadres. Op deze manier kunnen wij contact met u opnemen om de vordering(en) van onze klanten over te nemen zodat wij de zorg over uw openstaande vordering(en) t.a.v. de aangegane verplichten gaat voldoen.

In sommige gevallen, is er nog meer specifieke info aangeleverd. Denk bijv. aan een KvK of BTW nummer voor bedrijven of een geboortedatum en/of ID/paspoort-nummer voor particulieren.

Waar slaan wij onze data op?

Alle data die wij verzamelen staat op servers van onze software en/of hosting leveranciers. Al deze servers zijn fysiek gehuisvest in Nederland. Met andere woorden: alle persoonlijke informatie die wij verkrijgen blijven vertrouwelijk en binnen Nederland. De Nederlandse / Europese wetgeving is hierop van toepassing. Data is voorzien van adequate beveiligings maatregelen, zowel fysiek als softwarematig.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden vertrekt door onze klanten, in vertrouwen dat wij deze enkel gebruiken om onze bedrijfsvoering uit te voeren. Er gaat geen enkele derde partij statistieken berekenen of andere dingen doen aan de hand van gegevens uit onze databases. Eventuele derde partijen welke ons daar veel geld voor willen betalen verkopen wij nimmer uw informatie door. Uw gegevens worden wel gedeeld met derde partijen waarmee wij zaken doen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Bijvoorbeeld: Pay.nl en Rabobank zijn onze betalingspartners voor verwerken van uw betalingen. Deze moeten natuurlijk weten wie er wat moet betalen.

– Voor uitvoering van onze diensten gebruiken wij uitsluitend nederlandse software partners. Deze bedrijven zijn in Nederland gevestigd en moeten, volgens de verplichtingen opgelegd door de wetgevende instanties voldoen aan de Nederlanse/Europese wetgeving, en tevens weten voor wie ze gegevens vastleggen. Deze gegevens worden in sommige gevallen ook doorgegeven aan andere partijen, bijvoorbeeld onze partner DAS incassso.

– Als er onverhoopt een overheidsfunctionaris met een door een daartoe bevoegde Overheidsfunctionaris, Officier van Justitie of Rechter ondertekende vordering uw gegevens opeist, dan zijn wij verplicht deze te leveren en werken wij daaraan mee.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Dit varieert: Omdat we hier aan de ene kant te maken hebben met onze administratie en aan de andere kant van klanten en van derde partijen waarmee wij afspraken hebben. Daarnaast heeft eenieder te maken met de Nederlandse Belastingdienst. Deze instantie vereist dat bedrijven tot zeven jaar lang terug kunnen aantonen waarom, en aan wie men welke factuur verstuurd heeft.

Om het voor onszelf werkbaar te maken, zorgen wij dat we onze administratie zo lang bewaren als we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te kunnen overleggen indien nodig. Dat betekent dus tot zeven jaar nadat we u de laatste vordering gestuurd hebben.

Juistheid van gegevens:

De gegevens die wij van u hebben, kun u op aanvraag altijd inzien. Deze zijn ons verstrekt door onze klanten welke uw dossier bij ons hebben aangemeld.
Indien onze correspondentie met u onbestembaar retour komt, zullen wij publieke en private databases raadplegen om de juiste gegevens trachten te achterhalen.

Samenvatting:

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Incasso Service Benelux BV. Wij gaan hier zorvuldig mee om. Ja, wij moeten deze ook wel eens delen met een derde partij. Dit is onvermijdelijk en noodzakelijk voor de juiste uitvoering van onze dienstverlening.

Desalniettemin, dat neemt niet weg dat wij uitsluitend de benodigde gegevens opvragen en opslaan én dat we ook alleen maar zaken doen met gerenommeerde bedrijven of entiteiten die tevens een aantoonbaar degelijk privacy-beleid kunnen overleggen en handhaven.